Menu strony

Jak dobrze segregować odpady?

Od jakiegoś czas sporo słyszy się o tym, że segregacja odpadów jest ogromnie istotna i musi zostać wprowadzona na szeroką skalę. Z pewnością jest to zjawisko pozytywne, choć może w niektórych przypadkach wywoływać utrudnienia. Kilka lat temu powszechne były kontenery na plastik, do których należało wrzucać butelki z plastiku. Zdarzało się jednak czasami, że widziano jak kontener taki opróżniany był w to samo miejsce co pozostałe. W takich przypadkach segregacja jest bezcelowa.

kosze przeznaczone do segregacji śmieci
Generalnie służy ona temu, by odpady konkretnego gatunku były we właściwy sposób wykorzystane. W wyniku recyklingu nierzadko otrzymuje się nowy przedmiot z odpadów. Tak jest na przykład z plastikowymi butelkami, które można potem przetopić przykładowo na elementy do zabawek dziecięcych. Segregacja jest też procesem pozytywnym ze względu na fakt, że ułatwia utylizację, a zatem eliminowanie odpadów, których nie można ponownie wykorzystać - więcej.

Jak to wygląda w praktyce?

W wielu domach segregowanie odpadów stało się normą jeszcze zanim wymóg ten zaczął dotyczyć ogółu. W domach tych stawiano kilka pojemników na odpady różnego rodzaju. Często występującym zjawiskiem jest także oddzielanie odpadów o charakterze naturalnym od tych sztucznych. Na dzień dzisiejszy w Polsce jest wymóg segregacji smieci w domu. Odpowiednie firmy np. (Utylinia) udostępniają specjalne worki, oznakowane różnymi kolorami. W zestawie znajduje się też poradnik, gdzie zawarte są wiadomości o tym, jakiego typu odpady (polecamy więcej info) umieszczać w workach. W wielu miastach na kontynencie europejskim są także udostępniane duże kontenery, także oznaczone różnymi barwami.

Kontenery na odpady
Negatywne zjawiska
Jeżeli chodzi o czynności związane ze śmieciami, na stosunkowo dużą skalę występują także niekorzystne zjawiska. Wiążą się one także z nowym obowiązkiem segregacji, ponieważ czasami dany element nie daje się przyporządkować do żadnej z kategorii. Skutkuje to nierzadko tym, że na przykład osoby posiadające piece kaflowe palą odpady zamiast je segregować. Nagminnie widuje się również pozostawione odpady (polecamy w serwisie) w lasach, zwłaszcza elementy wielkogabarytowe lub przykładowo odpady z budowy w formie gruzu. Jest to zjawisko bardzo niepokojące, gdyż stanowi duże zagrożenie dla środowiska naturalnego.
2020/01/21, 16:10