Menu strony

Parę rad co do wywozu, selekcji i likwidacji odpadów

W każdym gospodarstwie domowym każdego dnia produkuje się bardzo dużo rozmaitych odpadów. Można to stwierdzić na podstawie częstotliwości wynoszenia worków ze śmieciami z domu. Widać bardzo dobrze, że w większości domów w ostatnim czasie śmieci tych produkuje się coraz więcej. Wynika to w dużej mierze ze skłonności do oferowania wielu towarów w dodatkowych opakowaniach z tworzyw sztucznych.
kosze przeznaczone do segregacji śmieci
Znaczny odsetek tych śmieci to także śmieci naturalne, przykładowo resztki jedzenia czy obierki owoców i jarzyn. Istotny jest sposób, w jaki dane odpady (więcej w temacie: toensmeier o wywozie odpadów) się utylizuje, czyli niszczy. W przypadku każdej odmiany śmieci likwidacja wygląda inaczej. Istotna w tej sytuacji jest sprawa recyklingu. Niektóre śmieci mogą bowiem być drugi raz wykorzystane ze względu na tworzywo, z jakiego są wykonane. Tak jest na przykład z butelkami z plastiku czy niektórymi elementami z metalu, które można przetopić. Sprawdź też usługi komunalne. Selektywna zbiórka odpadów Od kilku lat sporo mówi się o obowiązku tak zwanej selektywnej zbiórki śmieci. W warunkach domowych polega to na wrzucaniu odpadów do różnorodnych kontenerów w zależności od typu odpadów. Od pewnego czasu obowiązek selektywnej zbiórki jest także na terenie Polski. Oprócz różnobarwnych worków na odpady mieszkańcy konkretnych miast otrzymują również specjalną ulotkę. Zawarto tam instrukcję, jakie odpady wrzucać do różnorodnych worków oraz rozpiskę, w jakich dniach określone śmieci są zabierane. Niektórym ludziom ciężko jest przyzwyczaić się do nowych przepisów, jednak nauka poprawnej segregacji zazwyczaj nie zabiera dużo czasu.

Śmieci o specjalnym charakterze Charakterystyczny rodzaj tworzą odpady wielkogabarytowe. Jak sama ich nazwa podpowiada, są to odpady, które zabierają dużo miejsca, czyli na przykład niektóre urządzenia AGD jak pralka czy lodówka. Śmieci tego typu muszą być wywożone przez odpowiednie służby.


Pozostałe artykuły

Jak dobrze segregować odpady?

Od jakiegoś czas sporo słyszy się o tym, że segregacja odpadów jest bardzo pożyteczna i powinna być wprowadzona na szeroką skalę. Na pewno jest to proces pozytywny, choć może niekiedy powodować utrudnienia. Kilka lat temu często spotykane były pojemniki na plastik, do których należało wrzucać butelki z plastiku. Zdarzało się jednak czasem, że widziano jak kontener ten opróżniany był w to samo miejsce co inne. W takich przypadkach segregacja jest bezcelowa.

Poza tym nietypowym typem odpadu jest gruz, pozostały z budowy czy remontu. Na gruz i inne tego rodzaju odpady - http://ehsbiznespartner.pl/odpady-torun/ - należy zamawiać specjalny kontener. Zobacz też odpady. Niedozwolone jest wyrzucanie takich odpadów wraz z codziennymi śmieciami. Właściwego traktowania wymagają także tak zwane odpady niebezpieczne, a zatem te, które stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego.
2018/09/04, 07:11