Menu strony

Segregacja śmieci i wiążące się z nią obowiązki

Na świecie już wiele lat temu zaobserwowano, jak bardzo istotna jest odpowiednia ochrona przyrody. Działalność człowieka, a w pierwszej kolejności przemysł, jest elementem najbardziej przyczyniającym się do degradacji środowiska, a co za tym idzie – do powolnego zanikania rozmaitych przydatnych składników naturalnych. Ludzie muszą więc wprowadzić działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu neiczystości na planetę. Należy do nich między innymi segregacja śmieci. Pozwala to na ponowne wykorzystanie dużej liczby surowców, dzięki czemu można chronić Ziemię. Obowiązek takiej segregacji został już wprowadzony na przykład we wszystkich apństwach Europy, również na terenie Polski. Sprzeniewierzanie się temu nakazowi grozi zapłaceniem grzywny. W Polsce powinność ta objęła nie tylko prywatne gospodarstwa, ale również inne obiekty, takie jak chociażby sklepy, galerie handlowe czy akademiki. Na chwilę obecną z całą pewnością segregacja jest już zjawiskiem powszechnym, które nikogo nie dziwi. W dalszym ciągu jednak pojawia się duża liczba kłopotów, wynikających między innymi z niejasnych instrukcji dotyczących segregacji.

Różne kolory pojemników na różne odpady

kosze przeznaczone do segregacji śmieci
Najważniejszym aspektem całości systemu segregacji jest obowiązek zapewnienia mieszkańcom miast lub gmin odpowiednich kontenerów na odpady. Często są to różnobarwne worki, do których dołącza się instrukcję. Zawarte są w niej informacje na temat tego, do jakiego worka wrzucać konkretne typy śmieci. W niektórych miejscach można także spotkać kosze do segregacji śmieci, które również występują w różnych kolorach i są odpowiednio podpisane.

Kłopoty z segregacją i odpady zmieszane

Stosunkowo często spotyka się wątpliwości w kwestii segregacji. Niekiedy biorą ię one z niedopatrzenia odpowiedzialnych za to służb, które przykładowo nie zapewniają kontenera na określony rodzaj odpadu. Większa część problemów bierze się jednak z niewiedzy w kwestii dopasowywania określonych odpadów do konkretnej ich grupy. Nierzadko także zapomina się o takich czynnościach, jak mycie plastikowych opakowań przed ich wyrzuceniem. Wielu ludzi nie robi tego też ze względu na brak czasu.
2018/02/05, 09:21