Menu strony

Na czym polega proces oczyszczania ścieków? Jakiego rodzaju etapy występują podczas tego procesu? Co jest najważniejsze?

Oczyszczanie ścieków jest bardzo ważne, dzięki czemu nasze otoczenie może być zachowane w czystości. Solidna oczyszczalnia ścieków jest niezbędna w każdym miejscu, gdzie mieszkają ludzie. Trudno sobie wyobrazić zwyczajne funkcjonowanie bez jej normalnego działania. Dość często nad tym nie myślimy, ponieważ są one niewidzialne, ale każdy z nas powinien wiedzieć, jak działają. Jaka jest więc zasada działania oczyszczalni ścieków?
Zwyczajne oczyszczalne ścieków dają sobie radę ze ściekami podczas trzech występujących po sobie etapów. Pierwszy jest etap mechaniczny, jaki eliminuje wszystkie stałe ciała, nierozpuszczalne które są zawieszone w wodzie. Podczas tego etapu pojawiają się tego typu procesy typu cedzenie, filtrowanie, sedymentacja i flotacja. To sprawia, że wydzielone zostają ze ścieków nieczystości w postaci ciał stałych, czyli ziemia, piasek, czy zawiesiny opadające.

ścieki
W okresie pierwszego etapu stosuje się tzw. odświeżanie ścieków. Można je dzięki temu napowietrzyć podczas przepuszczania przez dopływowe kanały i piaskowniki. Kolejny etap jest biologiczny, który ma miejsce w środowisku wodnym. Polega na utlenianiu, to znaczy spalanie na mokro. Bakterie tlenowe, określane również aerobowymi, są do takiego procesu obowiązkowe. W tlenowych warunkach taki proces oczyszczania odnosi się do adsorpcji na powierzchni mikroorganizmów substancji organicznych czy substancji, jakie są rozpuszczone z konkretnego ścieku. Skupiska mikroorganizmów tworzą błony biologiczne, lecz także postać czynnego osadu. Tego typu zatrzymane zanieczyszczenia są utleniane, gwarantują wodę i dwutlenek węgla.


Pozostałe artykuły

Jak radzimy sobie z wywózką i utylizacją odpadów, jak również o tym, z jakiego powodu to zadanie bywa niezwykle trudnym do realizacji

Śmieci
Śmieci to ogromny, praktycznie cywilizacyjny problem. Każdy obywatel czy to naszego kraju, czy to Słowacji, każdego roku wytwarza niemalże 300 kilogramów odpadów. Statystyki bywają nieubłagane, lecz w rzeczywistości nie o liczby tutaj chodzi. Jeżeli ludzkość nie nauczy się racjonalnie gospodarować odpadami, to w końcu utonie w oceanie śmieci.
1 2