Menu strony

Na czym polega proces oczyszczania ścieków? Jakiego rodzaju etapy występują podczas tego procesu? Co jest najważniejsze?

Oczyszczanie ścieków jest bardzo ważne, dzięki czemu nasze otoczenie może być zachowane w czystości. Solidna oczyszczalnia ścieków jest niezbędna w każdym miejscu, gdzie mieszkają ludzie. Trudno sobie wyobrazić zwyczajne funkcjonowanie bez jej normalnego działania. Dość często nad tym nie myślimy, ponieważ są one niewidzialne, ale każdy z nas powinien wiedzieć, jak działają. Jaka jest więc zasada działania oczyszczalni ścieków?
Zwyczajne oczyszczalne ścieków dają sobie radę ze ściekami podczas trzech występujących po sobie etapów. Pierwszy jest etap mechaniczny, jaki eliminuje wszystkie stałe ciała, nierozpuszczalne które są zawieszone w wodzie. Podczas tego etapu pojawiają się tego typu procesy typu cedzenie, filtrowanie, sedymentacja i flotacja. To sprawia, że wydzielone zostają ze ścieków nieczystości w postaci ciał stałych, czyli ziemia, piasek, czy zawiesiny opadające.

ścieki
W okresie pierwszego etapu stosuje się tzw. odświeżanie ścieków. Można je dzięki temu napowietrzyć podczas przepuszczania przez dopływowe kanały i piaskowniki. Kolejny etap jest biologiczny, który ma miejsce w środowisku wodnym. Polega na utlenianiu, to znaczy spalanie na mokro. Bakterie tlenowe, określane również aerobowymi, są do takiego procesu obowiązkowe. W tlenowych warunkach taki proces oczyszczania odnosi się do adsorpcji na powierzchni mikroorganizmów substancji organicznych czy substancji, jakie są rozpuszczone z konkretnego ścieku.

Ekscytujący tekst? Jeżeli tak myślisz, wcześniejsza strona (http://www.kingspan.com/pl/pl-pl/produkty/woda-i-scieki/komercyjne-oczyszczalnie-sciekow-przemyslowych) też stanowi cenne źródło informacji, które nawiązuje do tej tematyki.

Skupiska mikroorganizmów tworzą błony biologiczne, lecz także postać czynnego osadu. Tego typu zatrzymane zanieczyszczenia są utleniane, gwarantują wodę i dwutlenek węgla.


Pozostałe artykuły

Wady kopalni odkrywkowej - dlaczego zmieniają środowisko naturalne?

Kopalnia odkrywkowa
Kopalnia odkrywkowa formowana jest, w przeciwieństwie do podziemnej, na powierzchni ziemi. Wydobycie surowców polega na odkrywaniu następnych warstw. Chociaż ze względów związanych z ekonomią taki sposób wydawać się może bardzo dobry, niestety wyrządza szkody środowisku. Dlaczego tak się dzieje?
Reszta jest asymilowana i następnie stosowana do przyrostu mikroorganizmów. Tak właśnie pracują przemysłowe oczyszczalnie ścieków, ale uzupełniłem jest jeszcze chemiczny proces oczyszczania - -> poznaj więcej. Polega to na wprowadzeniu do wody silnych utleniaczy, na przykład chloru lub dwutlenku chloru. Trzeba jednakowoż przyznać, że w znakomitej większości państw, także w Polsce, do tego celu stosuje się chlor gazowy, a rzadziej wspomniany we wcześniejszym fragmencie dwutlenek chloru czy ozon. Oczyszczanie chemiczne świetnie wspomaga mechaniczne oczyszczanie, a to wszystko za pomocą działania koagulantów - można zobaczyć tutaj. Ścieki mieszane są z roztworem koagulantu, a to sprawia, że mogą utworzyć kłaczki wodorotlenku glinu albo żelaza. Absorbują zanieczyszczenia, jakie zawarte są w ściekach, bardziej przyśpiesza to proces sedymentacji zawiesin w osadniku. Tego rodzaju metody chemiczne stosuje się do eliminacji ze ścieków substancji, które nie ulegają rozkładowi biologicznemu. Polegają one na koagulacji, sorpcji oraz chlorowaniu. Tego rodzaju chlorowanie sprawia, że chorobotwórcze bakterie są unieszkodliwiane. To bardzo istotne podczas tego całego procesu.
2021/03/04, 07:47