Menu strony
Moda
Odpady

Dbajmy o nasza planetę

Bez wątpienia dokładnie zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszych czasach ekologia to już nie jedynie nie mająca przełożenia na rzeczywistość moda. Już nie spoglądamy z politowaniem na ludzi walczących o poprawę kondycji środowiska naturalnego. Troska o naturę przybrała obecnie zupełnie zmienioną formę. Nie ma już mowy o przytwierdzaniu się do drzewa na znak braku akceptacji decyzji złego dużego koncernu. Tego typu kampanie przynoszą fundacjom wyłącznie następnych wrogów.