Menu strony
Moda
Odpady

Dbajmy o nasza planetę

Wszyscy dokładnie zdajemy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach postawa pro-ekologiczna to już nie tylko nie przynosząca niczego dobrego moda. Już nie spoglądamy z politowaniem na obrońców środowiska. Troska o naturę przybrała w tej chwili zupełnie odmienną formę. Nie ma już mowy o przytwierdzaniu się do drzewa na znak braku akceptacji decyzji złego dużego koncernu. Takie zachowania przysparzają organizacjom ekologicznym wyłącznie dodatkowych wrogów.